SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2018 (01/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Sản lượng than của Whitehaven giảm mạnh
2. Bộ Than Ấn Độ chỉ trích Coal India không thể hoàn thành nghĩa vụ cung cấp than trong nước
3. Giá than Nam Phi, và giá than điều kiện CIF ARA trong hợp đồng tương lai đều giảm

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2018: