SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2019 (26/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Tata Power đi đầu chuyển đổi từ than sang nhiên liệu tái tạo tại Ấn Độ
2. Exxon (Mỹ) giúp Trung Quốc giảm sử dụng than
3. Khối lượng than nhiệt vận chuyển đến các cảng Ấn Độ trong năm 2018-2019 tăng 9% so với năm trước

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2019: