SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019 (30/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Sản lượng than Ukraine trong tháng 4 giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,466 triệu tấn
2. Than nhiệt giao theo điều kiện CFR Trung Quốc trượt giá
3. Sản lượng điện than của Trung Quốc trong tháng 4 giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2019