SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2018 (30/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Than Nam Phi đối mặt với nhu cầu sụt giảm
2. Nhu cầu tiêu thụ than nhiệt của Trung Quốc có thể tăng thêm 140 triệu tấn trong năm nay
3. Các công ty than tìm kiếm thị trường thay thế Trung Quốc

ban-tin-than-ngay-24-thang-8-nam-2018