SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019 (01/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Sản lượng than xuất khẩu từ cảng Richards Bay (Nam Phi) giảm trong năm 2018
2. Coal India cung cấp thêm 8% sản lượng than cho ngành điện
3. Ngành than Ấn Độ cần được hỗ trợ để phát triển

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2019: