SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2018 (04/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2018
1. Động thái mới từ Bắc Kinh ảnh hưởng lên thị trường than Châu Á
2. Số lượng tàu chờ làm hàng tại cảng than Richards Bay tăng
3. Giá than Trung Quốc ảnh hưởng đến thị trường than Đại Tây Dương

180525-vn