SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2018 (28/06/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Giá than nội địa của Trung Quốc giảm ảnh hưởng đến thị trường Newcastle
2. Thị trường than đường biển Indonesia sôi động
3. Giá than Nam Phi tăng cao ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng

BẢN TIN THAN NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2018