SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018 (04/12/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Cước vận chuyển than bằng đường biển của Trung Quốc tiếp tục giảm
2. Sản lượng than của New Hope (Australia) giảm trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10
3. NLC Tamilnadu Power tìm mua 1,4 triệu tấn than nhập khẩu

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2018: