SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2019 (26/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Trung Quốc tăng cường sản xuất than nội địa có thể giúp dỡ bỏ những quy định hạn chế nhập khẩu than Australia
2. JBIC (Nhật Bản) tài trợ vốn cho NMNĐ Vân Phong

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2019: