SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2018 (31/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Khối lượng than nhiệt nhập khẩu trong tháng 6 của Thái Lan đạt 2,41 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm ngoái
2. Tổng lượng than dự trữ tại các kho cảng biển Bohai Trung Quốc giảm 1% so với tuần trước
3. Số lượng tàu chờ làm hàng tại hai bến than của cảng PWCS còn 9 tàu

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2018