SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018 (27/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Cảng Qinhuangdao nới lỏng quy định hạn chế nhập khẩu than do giá trong nước tăng lên
2. Than độ tro cao di chuyển về thị trường Nam Mỹ
3. Thị trường than nhiệt tại Châu Á dần phục hồi

BẢN TIN THAN NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018: