SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018 (03/01/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Ngân hàng Trung Quốc cho dự án nhiệt điện than Thar vay 262 triệu USD
2. Trung Quốc áp đặt hạn ngạch nhập khẩu than hàng tháng
3. Tiến hành cứu hộ tại mỏ than ở East Jaintia Hills

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2018: