SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin than ngày 27 tháng 5 năm 2016 (27/05/2016)

Tóm tắt bản tin than ngày 27/5/2016:

1.      Công ty TANGEDCO Ấn Độ công bố kết quả đấu thầu cung cấp 3,9 triệu tấn than

2.      Đài Loan nhập khẩu 5,1 triệu tấn than trong tháng 3 giảm 23% so với năm 2015

3.      Số tàu đợi làm hàng tại cảng PWCS của Úc giảm xuống còn 5 tàu.

Theo dõi bản tin than ngày 27/5/2016: Tại đây