SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2019 (30/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Nhu cầu mua than của Nhật Bản giảm thấp
2. Giá than Indonesia nhiệt trị thấp tiếp tục giảm
3. Lượng than tồn kho cao làm giảm nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 2019: