SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2018 (31/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Lượng than xuất khẩu trong tháng 6 của cảng Kembla của Australia đạt 951.000 tấn
2. Sản lượng than thương phẩm của Peabody trong quý II giảm 1,1% so với năm trước
3. Công ty điện lực Hàn Quốc Kowepo tìm mua 225.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 8-tháng 9

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2018