SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2018 (30/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Ấn Độ tăng cường nhập khẩu than trong tháng 8
2. Than Mỹ chuyển hướng từ Trung Quốc sang Hàn Quốc do chiến tranh thương mại
3. South32 bắt đầu mở rộng South Africa Energy Coal trong tháng 9

ban-tin-than-ngay-27-thang-8-nam-2018