SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2019 (01/02/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Sản lượng của Kuzbassrazrezugol (Nga) trong năm 2018 đạt 48,4 triệu tấn, tăng 2,5%
2. Nhập khẩu than của Thái Lan trong tháng 12 đạt 1,32 triệu tấn, giảm 29% so với năm 2017
3. Sản lượng than xuất khẩu than qua cảng PWCS tăng cao trong năm 2018 và dự kiến tiếp tục tăng trong năm nay

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2019: