SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2019 (11/03/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2019:
1. New Hope, Australia đáp ứng đủ điều kiện mở rộng mỏ New Acland
2. Thị trường than nhiệt Châu Á yên ắng sau quyết định hạn chế sản lượng của Glencore
3. Anglo American dự kiến giảm sản lượng than nhiệt tới năm 2021

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2019: