SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019:
1. Các công ty Hàn Quốc tìm mua 1,55 triệu tấn than giao từ tháng 6 đến tháng 8
2. Sản lượng than khai thác và thương phẩm trong năm 2018 của Mechel giảm so với năm 2017
3. Tohoku và Glencore thỏa thuận giá than nhiệt trong tháng 4 ở mức 94,75 USD/tấn, điều kiện FOB

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2019: