SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018 (30/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2018:
1. Nga có thể trở thành nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu than
2. Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than tác động xấu đến thị trường than nhiệt
3. Sản lượng than của New Hope trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 7 tăng 11%

ban-tin-than-ngay-28-thang-8-nam-2018