SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 3 THÁNG 04 NĂM 2018 (11/04/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 04 NĂM 2018
1. Sản lượng than hàng năm của Coal India không đạt mục tiêu trong năm tài chính 2017-18
2. Giá than nhiệt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, nhu cầu mua thấp

BẢN TIN THAN NGÀY 2 THÁNG 04 NĂM 2018