SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2018 (31/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Chính sách bảo vệ môi trường của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến các công ty sản xuất than nhiệt chất lượng thấp
2. Lượng than dự trữ tại các kho của 6 NMNĐ tại Trung Quốc giảm so với tuần trước
3. Nhu cầu mua than độ tro cao tại Trung Quốc thấp khiến các nhà sản xuất tìm đến thị trường khác

BẢN TIN THAN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2018