SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2019 (07/08/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 31 THÁNG 7

  1. Yancoal bán ra 6,7 triệu tấn than nhiệt Úc từ tháng 4 đến tháng 6, giảm 6% so với năm ngoái
  2. Giá than Kalimantan chịu tác động từ triển vọng nhu cầu sụt giảm
  3. Trung Quốc ban hành hạn ngạch quý III cho sản phẩm dầu xuất khẩu

Bản tin than 31-07-2019