SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 03 NĂM 2018 (07/03/2018)

Bản tin than ngày 5 tháng 03 năm 2018
1. Giá than nội địa Trung Quốc đột ngột giảm 10 NDT/ngày
2. Giá than nhiệt Newcastle giảm trong tuần qua
3. Lượng than dự trữ tại các NMNĐ của Trung Quốc tăng 38% so với tuần trước

Xem chi tiết tại: 05-03-18-pv-power