SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2018 (09/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Nhiệt độ xuống thấp tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường nhập khẩu than
2. Thị trường than Newcastle 6.000 NAR
3. Thị trường than nội địa Trung Quốc
4. Taipower tìm mua 640.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2018: