SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2018 (11/07/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2018
1. Nga thắng gói thầu mua 850.000 tấn than của nhà máy nhiệt điện tại Moroccan
2. Giá cước vận tải biển của Trung Quốc tiếp tục giảm đến ngày ngày 3/7
3. Công ty Tamil Nadu của Ấn Độ tìm mua 25.000 tấn than nhiệt

BẢN TIN THAN NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 2018