SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2018 (07/09/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2018:
1. Nhu cầu mua than Úc 5.500 NAR của Ấn Độ vượt qua Trung Quốc
2. Mỹ xuất khẩu 8,65 triệu tấn than trong tháng 7, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng
3. South32 tiến hành bán cổ phần công ty con tại Nam Phi

BẢN TIN THAN NGÀY 6 THÁNG 9 NĂM 2018