SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 7 THÁNG 03 NĂM 2018 (12/03/2018)

Bản tin than ngày 7 tháng 03 năm 2018:
1. Các công ty than Indonesia chuyển hướng cung cấp ưu tiên nhu cầu trong nước
2. Sản lượng than của Ba Lan năm 2017 đạt 65,5 triệu tấn
3. Ấn Độ có thể tiết kiệm 4,6 tỷ tiền than nhập khẩu

Xem chi tiết tại: 180307-than_vie