SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2018 (09/11/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Các công ty kinh doanh than Indonesia tập trung vào thị trường nội địa
2. Giá than nội địa Trung Quốc ổn định
3. Giá than Newcastle 6.000 NAR giảm

BẢN TIN THAN NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 2018: