SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2019 (14/05/2019)

BẢN TIN THAN NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Nam Phi xuất khẩu 7,08 triệu tấn than trong tháng 3, giảm 1,2% so với năm trước
2. Nhu cầu mua than ở Châu Á tăng có thể thúc đẩy giá than Đại Tây Dương
3. Kospo tìm mua 80.000 tấn than nhiệt trong tháng 7

BẢN TIN THAN NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 2019: