SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 03 NĂM 2018 (12/03/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 03 NĂM 2018:
1. Chính sách mới của Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến thương mại than nhiệt đường biển
2. Các công ty than Indonesia gặp khó khăn vì giá thầu giảm, giá cước cao
3. Indonesia tăng mức giá trần cho than tiêu thụ trong nước

Xem chi tiết tại: 180309-than_vie