SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2018 (10/08/2018)

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2018
1. Khách hàng Nhật Bản chấp nhận mức giá 110 USD/tấn FOB cho than Newcastle
2. Biến động trên thị trường than Trung Quốc
3. New Hope mua lại 40% cổ phần mỏ than nhiệt Bengalla từ Wesfarmers

BẢN TIN THAN NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2018