SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN THÁNG 10 NĂM 2018 (09/11/2018)

BẢN TIN THAN THÁNG 10 NĂM 2018:
1. Lượng than nhiệt xuất khẩu của Nga tháng 10 tăng 2,5% so với tháng 9
2. Một số công ty thương mại tìm mua than độ tro cao giao cuối tháng 12 cho Trung Quốc
3. Lượng than dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ phục hồi so với tuần trước
4. Giá than Australia cao hỗ trợ cho kết quả kinh doanh quý III của Peabody

BẢN TIN THAN THÁNG 10 NĂM 2018: