SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 11 NĂM 2018 (09/11/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 11 NĂM 2018:
1. Nhật Bản nhập khẩu 9,24 triệu tấn than trong tháng 9
2. Tổng lượng than tiêu thụ của Trung Quốc trong chín tháng đầu năm tăng dù nỗ lực chuyển đổi sang sử dụng gas
3. Giá cước vận tải biển của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần tính đến ngày 30/10
4. Tính đến ngày 1/11, tổng lượng than dự trữ tại sáu NMNĐ Trung Quốc đạt 16,48 triệu tấn

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 11 NĂM 2018: