SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 12 NĂM 2018 (25/12/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Sản lượng than Colombia xuất khẩu trong tháng 10 tăng 32,5% lên 7,8 triệu tấn
2. Giá cước vận chuyển than đường biển tại Trung Quốc tiếp tục giảm
3. Lượng than nhiệt dự trữ tại các nhà máy nhiệt điện Ấn Độ đạt 13,74 triệu tấn trong tuần đầu tháng 12
4. Sản lượng than từ tháng 4 đến tháng 11 của SCCL (Ấn Độ) tăng 9% so với năm ngoái

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 12 NĂM 2018: