SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2019 (10/04/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Lượng than nhiệt nhập khẩu trong tháng 1 của Nhật Bản tăng 6,8% so với năm trước, đạt 10,66 triệu tấn
2. Ấn Độ tìm nguồn thay thế than độ tro cao của Australia
3. Dự án mỏ tại Australia của Adani (Ấn Độ) được thông qua giấy phép môi trường
4. Bộ Than Ấn Độ hỗ trợ các công ty tự cấp than nâng cao sản lượng

BẢN TIN THAN TUẦN 01 THÁNG 4 NĂM 2019: