SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 12 NĂM 2018 (25/12/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 12 NĂM 2018:
1. Xuất khẩu than Nam Phi sang Ấn Độ trong tháng 10 thấp nhất trong vòng 15 tháng
2. Giá than nhiệt HBA trong tháng 12 đạt 92,15 USD/tấn, giảm 5,51% so với tháng trước
3. Khối lượng than giao dịch phái sinh trên ICE trong tháng 11 đạt 210,1 triệu tấn, tăng 35,4% so với tháng 10

BẢN TIN THAN TUẦN 02 THÁNG 12 NĂM 2018: