SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 03 THÁNG 5 NĂM 2019 (22/05/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 03 THÁNG 5 NĂM 2019:
1. Đài Loan nhập khẩu 5,91 triệu tấn than trong tháng 3
2. Giá cước vận chuyển và giá trị đồng tiền giảm tác động đến giá than nhiệt Trung Quốc
3. Nhiều NMNĐ Hàn Quốc bảo trì kết hợp lượng than tồn kho cao ảnh hưởng đến hoạt động xếp dỡ

BẢN TIN THAN TUẦN 03 THÁNG 5 NĂM 2019: