SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Xuất khẩu than nhiệt của Nam Phi trong tháng 1 xuống mức thấp nhất trong 18 tháng với 4,87 triệu tấn
2. Kowepo mua than nhiệt với giá thấp hơn 80 USD/tấn
3. Hàn Quốc đóng cửa bốn tổ máy điện than từ tháng 3 đến tháng 6

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 03 NĂM 2019: