SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 2 NĂM 2019 (27/02/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 2 NĂM 2019:
1. Lượng than bitum nhập khẩu của Nhật Bản trong năm 2018 đạt kỷ lục 104,76 triệu tấn
2. Lượng than vận chuyển của tập đoàn NCSP (Nga) trong năm 2018 đạt 1,44 triệu tấn
3. Lượng than xuất khẩu từ Ust-Luga nawm 2018 giảm, Vostochny tăng
4. Indonesia nâng sản lượng than các công ty phải cung ứng cho thị trường trong nước

BẢN TIN THAN TUẦN 1 THÁNG 2 NĂM 2019: