SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2019 (29/01/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2019:
1. Nam Phi xuất khẩu 7,9 triệu tấn than nhiệt trong tháng 11
2. Nhập khẩu than trong tháng 12 của Việt Nam đạt 2,84 triệu tấn; tăng 79% so với năm trước, xuất khẩu giảm 23%
3. Bang Queensland xuất khẩu 223 triệu tấn than trong năm 2018

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 01 NĂM 2019: