SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2019 (25/03/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2019:
1. Xuất khẩu than của Việt Nam trong tháng 2 tăng 106% so với năm trước, xuất khẩu giảm 84%
2. Ấn Độ phê duyệt cấp vốn cho hai nhà máy nhiệt điện mới
3. Các chuyến hàng than Australia tiếp tục bị hoãn dỡ hàng tại Trung Quốc

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 03 NĂM 2019: