SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2018 (18/05/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 5 NĂM 2018
1. Giá than Trung Quốc bắt đầu tăng khi bước vào mùa hè
2. Vận chuyển than qua các cảng ở Ấn Độ tăng
3. Giá than Châu Âu bắt đầu tăng từ ngày 14/5
4. Ấn Độ tăng cường nhập khẩu than trong quý I

ban-tin-tuan-2-thang-5-2018