SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2018 (20/09/2018)

1. Nhập khẩu than của Việt Nam tháng 8 đạt 1,52 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu tăng 124%
2. Nga cạnh tranh với Úc và Indonesia trên thị trường than Châu Á
3. Khối lượng than nhiệt giao dịch phái sinh trong tháng 8 đạt 60,74 triệu tấn

BẢN TIN THAN TUẦN 2 THÁNG 9 NĂM 2018