SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2019 (07/05/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Mức nhập khẩu than nhiệt trong tháng 2 của Đài Loan giảm xuống mức thấp trong nhiều năm
2. Universal Coal nâng mục tiêu doanh thu sau khi đạt kỷ lục trong quý I
3. Yancoal (Australia) được chấp thuận dự án mở rộng Cameby Downs

BẢN TIN THAN TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2019: