SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2018 (08/05/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2018
1. Nhập khẩu than trong tháng 3 của Hàn Quốc đạt 8,9 triệu tấn
2. Kospo đấu thầu mua 400.000 tấn than nhiệt giao tháng 6
3. Giá than Indonesia trung bình trong quý I tăng cao

1804-than-tuan-4-thang-4