SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2019 (07/05/2019)

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2019:
1. Lượng than nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm
2. Khối lượng than nhập khẩu của Thái Lan trong tháng 3 tăng 5% so với năm trước, đạt 2,11 triệu tấn
3. Huaneng (Trung Quốc) tìm mua 803.000 tấn than nhiệt Indonesia trong tháng 6

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2019: