SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Bản tin Than Tuần 4 tháng 5 năm 2017 (31/05/2017)

Tóm tắt Bản tin Than Tuần 4 tháng 5 năm 2017:
1. Trung Quốc và Nam Phi hợp tác để cung cấp than cho Kenya
2. Giá hợp đồng kỳ hạn API 4 giảm
3. Thị trường Trung Quốc
4. Thị trường Úc.

Xem chi tiết: ban-tin-tuan-4-thang-5-2017