SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018 (04/06/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 4 THÁNG 5 NĂM 2018
1. Xuất khẩu than của Indonesia trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm
2. Komipo mua 130.000 tấn than nhiệt giao trong tháng 7
3. Kospo mua 320.000 tấn than nhiệt giao từ tháng 8 đến tháng 10
4. Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương ảnh hưởng từ cuộc họp của NDRC

1805-than-tuan-4-thang-5