SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 6 NĂM 2018 (05/07/2018)

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 6 NĂM 2018
1. Sản lượng than thương phẩm năm tài chính 2017-2018 của Universal Coal vượt kế hoạch
2. Lượng than dự trữ tại các nhà máy điện Ấn Độ giảm 3% so với tuần trước
3. Giá than nhiệt thế giới tăng cao do nguồn cung khan hiếm trong tháng 6
4. Xcoal lên kế hoạch tăng lượng than xuất khẩu từ Australia

BẢN TIN THAN TUẦN 5 THÁNG 6 NĂM 2018